پرسش و پاسخ های پیکاپ ویزا آمریکا

مدت زمان انجام پیکاپ چقدر است؟

آمریکا در دبی 1 الی 2 هفته
آمریکا در ابوظبی بین 1 الی 2 هفته
( کانادا ابوظبی (تحویل به سفارت 1 هفته
انگلستان 2 الی 3 هفته
نیوزلند 1 هفته
ارمنستان 2 الی 3 هفته

آیا امضای شخص روی پاسپورت الزامی است؟

سفارت آمریکا قانون مشخصی در مورد امضا بر پاسپورت ها وضع نکرده. در صورتی که مدارک ارایه شده به سفارت دارای امضا است، بهتر است پاسپورت دارای امضا باشد هرچند قانون الزام آوری در این زمینه وجود ندارد.

فرم های مورد نیاز سفارت چیست؟

سفارت آمریکا معمولا به مدارک خاصی برای صدور ویزا نیازی ندارد هر چند برای دانشجویان: بهتر است فرم I20 و نامه پذیرش دانشگاه را همراه داشته باشند. ویزاهای دیگر به مدرک یا فرم خاصی نیاز نداشته و درصورتی که سفارت مدرک دیگری درخواست نکند، اصل پاسپورت کافی است.


پرسش و پاسخ های پیکاپ ویزا انگلیس

پیکاپ ویزا سفارت انگلیس از کدام کشورها انجام میشه ؟

پیکاپ ویزا سفارت انگلیس فقط از آنکارا و استانبول امکان پذیر هست و در موردهای اقامتی ( SETTELMENT ) در دبی و ابوظبی هم انجام میشود.

سفارت انگلیس اصل پاسپورت رو نگه میداره ؟ اگر نگه داره چطوری میتونیم برگردیم ایران ؟

سفارت انگلیس فقط و فقط در موردهای اقامتی ( SETTELMENT ) در ترکیه و امارات پاسپورت را به متقاضی بازمیگردانند ،در بقیۀ موارد از جمله توریستی و... سفارت انگلیس در ترکیه و امارات اصل پاسپورت ها را تا روز جواب ویزا نگه میدارد. متقاضیان با گرفتن برگۀ عبور از سفارت ایران در آنکارا و استانبول میتوانند به ایران بازگردند که توضیحات در مورد چگونگی دریافت برگۀ عبور را در قسمت پیکاپ ویزاانگلیس توضیح داده ایم. سفارت ایران در امارات به متقاضیان برگۀ عبور اعطا نمیکند و متقاضیان تا آماده شدن جواب ویزا باید در امارات حضور داشته باشند.

برای دریافت مدارک از سفارت انگلیس دوباره باید به ترکیه سفر کنم یا خیر ؟

خیر در صورت معرفی کردن نمایندۀ این مرکز به سفارت انگلیس دیگر نیازی به حضور دوبارۀ شما برای تحویل پاسپورت و مدارک نیست.

نمایندۀ ایران آنکارا را چگونه برای پیکاپ ویزا در ترکیه معرفی کنیم ؟

بعد از تحویل مدارک و انگشت نگاری در سفارت انگلیس ( ورلد بریدج ) در آخر از متقاضی میپرسند که چه شخصی برای دریافت مدارک و پیکاپ ویزا به سفارت مراجعه میکند! و متقاضی باید نمایندۀ این مرکز را معرفی کند.

تعطیلی سفارت ایران و انگلیس چه روزهایی هست ؟

سفارت انگلیس در امارات جمعه ها و شنبه ها تعطیل است ، سفارت ایران و انگلیس در ترکیه شنبه ها و یکشنبه ها تعطیل میباشند.