قیمت پیکاپ ویزا کانادا

پیکاپ ویزای کانادا نرخ ویژه ی همکاران (به ازای هر نفر) نرخ ویژه ی مشتریان (به ازای هر نفر)
ویزای مهاجرتی، ویزای PR 130000 تومان + 45 لیر 200000 تومان + 45 لیر
(ویزای غیر مهاجرتی ) 130000 تومان + 45 لیر (اگر انگشت نگاری از آنکارا بوده باشد نیازی به پرداخت 45 لیر نخواهد بود) 200000 تومان + 45 لیر (اگر انگشت نگاری از آنکارا بوده باشد نیازی به پرداخت 45 لیر نخواهد بود)


انواع ویزا کانادا

درخواست ویزای توریستی نرخ ویژه ی همکاران نرخ ویژه ی مشتریان
درخواست ویزای آنلاین 200000تومان 210 دلار (بدون تکمیل فرم) 250000تومان 210 دلار (با تکمیل فرم) 250000 تومان 220 دلار (بدون تکمیل فرم) 300000 تومان 220 دلار (با تکمیل فرم)
درخواست ویزا به صورت paper 100000 تومان بابت تکمیل فرم 215 دلار واریزی بابت انجام واریزی 100000 تومان بابت تکمیل فرم 215 دلار واریزی بابت انجام واریزی
پیکاپ همکاران مسافران
آمریکا در دبی 160.000 تومان 200.000 تومان
آمریکا ابوظبی 250.000 تومان 350.000 تومان
کانادا ابوظبی ( VFS) 350.000 تومان 450.000 تومان
انگلستان ابوظبی 400.000 تومان 450.000 تومان
نیوزلند در دبی 160.000 تومان 200.000 تومان
آمریکا در ارمنستان 160.000 تومان 200.000 تومان
کانادا در آنکارا لیر45 + 130.000 تومان اگر انگشت نگاری از آنکارا بوده باشد نیازی به پرداخت 45 لیر نخواهد بود لیر45 + 200.000 تومان اگر انگشت نگاری از آنکارا بوده باشد نیازی به پرداخت 45 لیر نخواهد بود
کانادا در استانبول 100$ 120 $
انگلیس در آنکار 200.000 تومان 250.000 تومان
انگلیس در استانبول 100$ برای نفر اول (درصورتیکه تعداد بیش از یک نفر باشد قیمت شامل تخفیف خواهد شد) 120$ برای نفر اول (درصورتیکه تعداد بیش از یک نفر باشد قیمت شامل تخفیف خواهد شد)سایت تخصصی وقت سفارت کانادا، آمریکا، انگلیس
پیکاپ پاسپورت
پیکاپ ویزا
وقت سفارت آمریکا
ویزای کانادا
وقت سفارت
وقت سفارت آنلاین